+ JOBTV יצירת קשר

אנחנו על המסך

לצפייה בעבודות נוספות הקישו כאן

רז מרקוביץ אנחנו על המסך

בת השוטר

חבר מאגר JOBTV ארז ב בסדרה ‘בת השוטר’ ב YES

הנחלה

חבר מאגר JOBTV דיבי ב בסדרה ‘הנחלה’

בזק

חברת מאגר JOBTV מור ג מתוך סרטון תדמית שהופק עבור חברת בזק

נורמלי

חבר מאגר JOBTV מיכאל רביץ בסדרת הדרמה ‘נורמלי’ של HOT

מפעל הפייס

חברת מאגר JOBTV שלי ס בפרסומת למפעל הפייס

הדבר הגדול המיוחד

חברת מאגר JOBTV סווטלנה ב בסדרה הדרמה של תאגיד השידור כאנ 11

סטנד אפ ניישן

חברת מאגר JOBTV גל א בתכנית הבידור ‘סטנד אפ ניישן’ ברשת 13

משרד הבריאות

חבר מאגר JOBTV בפרסומת למשרד הבריאות

יצאת צדיק

חברת מאגר JOBTV גליה כ בכתנית ‘יצאת צדיק’ בקשת 12

אחד על אחד

חבר מאגר JOBTV שמואל ש בסדרה ‘אחד על אחד מתוך תאגיד השידור כאנ