+ JOBTV יצירת קשר

אנחנו על המסך

לעדכונים יום יומיים על עבודתנו לחצו כאן

רז מרקוביץ אנחנו על המסך

בת השוטר

חבר מאגר JOBTV ארז ב בסדרה ‘בת השוטר’ ב YES

שופרסל

חברי מאגר JOBTV אמנון ל ולירז מ בפרסומת לשופרסל

מקאניז

חבר מאגר JOBTV שוקי ר בסדרה ‘מקאניז’ בHOT

אופטלגין

חבר מאגר JOBTV דרור מ בפרסומת לאופטלגין

עמותת המורים

חבר מאגר JOBTV בר ק בפרסומת לעמותת המורים

מלכות 2

חברת מאגר JOBTV ינון א בסדרה ‘מלכות’ ב HOT

YES

חבר מאגר JOBTV כאמל א בפרסומת ל YES

משרד הבריאות

חבר מאגר JOBTV בפרסומת למשרד הבריאות

יצאת צדיק

חברת מאגר JOBTV גליה כ בכתנית ‘יצאת צדיק’ בקשת 12

שיכון ובינוי

חבר מאגר JOBTV גל ב בפרסומת לשיכון ובינוי