+ JOBTV יצירת קשר

שאלות ותשובות

ש

באיזה גיל אפשר להצטרך למאגר JOBTV?

ת

חברת JOBTV שולחת להפקות מגילאי 15 ומעלה.

מתחת לגיל זה הליך אישור ההשתתפות בצילומים כרוך באישורי המוסד החינוכי בו לומד הילד,רופא המשפחה,שני ההורים והשהותו בסט מוגבלת בשעות ודורשת ליוי מבוגר.

לאור מורכבת העניין חברת JOBTV שולחת להפקות רק מגיל 15 ומעלה.

ש

האם כל אחד יכול להשתתף בהפקות?

ת

בהחלט! הפקות טלויזיה מחפשות מגוון רחב של טייפקאסטים (איפיונים) ולא בהכרח דוגמנים.כל אדם עם יכולת משחק בסיסית יכול לעבור אודישנים לתפקידי משחק קטנים(ביטים).

ש

האם צריך ללמוד משחק בשביל להיות  ביט?

ת

ממש לא! דרושה זמינות לעבודה ויכולת משחק בסיסית.

ש

האם צריך צילום בוק כחלק מההצטרפות?

ת

ממש לא! תמונות מקצועיות בסיסיות של סטודיו מספיקות.אין שום צורך להיגרר להוצאות כספים על בוקים.

ש

האם מקבלים תשלום עבור השתתפות בצילומים? ומהו תהליך קבלתו?

ת

בהחלט! השתתפות בצילומים היא עבודה לכל דבר.התשלום מצוין מראש במעמד הצעת העבודה והוא שוטף +60(אלה אם צוין אחרת) התשלום מתבצע בהעברה בנקאית בלבד  ורק לאחר הוצאת טופס ניכוי שכר אומנים (לשכירים) או קבלה (לעצמאים) שהם על שם המצטלם בלבד.ניתן לדרוש את התשלום עבור הפקה עד לכשנה מיום מועד התשלום.

ש

האם ישנה בלעדיו בשירות JOBTV?

ת

בהחלט לא! JOBTV איננה סוכנות. גם מיוצגים קיימים במסגרות אחרות יכולים להרשם לשירות ולקבל מאיתנו הצעות עבודה.

ש

האם ניתן להגיע דרך JOBTV לתפקידים ראשיים בסדרות וסרטים?

ת

כן,אבל הסיכוי לכך הוא נמוך.לעיתים מגיעות מאיתנו אודישנים לתפקידים מרכזיים אך הסיכוי של מי שלא בוגר בה”ס למשחק מוכר ומוסמך הוא נמוך ביותר.